klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / II Kongres Zdrowia ...

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP

2018-05-08
opublikowany w kategorii Bieżące

W dniu 26 kwietnia w Warszawie odbył się II Kongres Zdrowia Pracodawców RP.

Temat kongresu brzmiał: „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”.

W piśmie wprowadzającym do programu Pan Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP napisał, że Polska służba zdrowia dochodzi do kresu swojej wydolności, a organizatorzy kongresu spróbują odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można szybko osiągnąć widoczne rezultaty. Podkreślił także, że kluczowym elementem działań powinien być pacjent i jego bezpieczeństwo.

Jako przedstawiciel KLRwP uczestniczyłem w sesji poświęconej kadrom dla POZ i możliwości zorganizowania opieki koordynowanej w Polsce.

W debacie brali udział: Z. Król – Podsekretarz Stanu w MZ, J. Krajewski –Prezes PZ, U. Jaworska- Prezes Fundacji UJ, A. Kozieł – ekspert Banku Światowego, A. Mastalerz Migas- Kierownik Katedry MR UM we Wrocławiu, Z. Małas - Prezes NRPiP, T. Tomasik- Prezes KLRwP.  Dyskusje moderowała A. Kurowska- Redaktor Naczelna Polityki Zdrowotnej.

Debata koncentrowała się wokół tematów aktualnego zabezpieczenia w personel medyczny, kształcenia lekarzy i pielęgniarek, działań nakierowanych na wdrożenie opieki koordynowanej, rozwoju zawodowego osób odpowiedzialnych za całokształt opieki nad przewlekle chorymi.

W trakcie dyskusji starałem się podkreślić, że w czasach, w których przeważa tendencja do coraz węższych specjalności lekarskich (np. postulaty wprowadzenia lipidologa i obesitologa) konieczne jest rozwijanie przynajmniej jednej specjalizacji zapewniającej: (1) wszechstronne podejście do opieki, (2) całościowe spojrzenie na wszystkie problemy pacjenta, (3) zintegrowanie działań medycznych i społecznych podejmowanych przez różnych profesjonalistów, (4) koncentrowanie się na pacjencie i jego rodzinie, a nie na poszczególnych narządach i układach. W odniesieniu do opieki koordynowanej zwróciłem uwagę na liczne błędy i pomyłki znajdujące się w tzw. algorytmach (ścieżkach) diagnostyczno-terapeutycznych, które mają być wykorzystywane w programach zarządzania chorobom. Na przykład, w migotaniu przedsionków jako badanie podstawowe wyszczególniony jest Holter EKG 72-godzinny, a jako badania rozszerzone zwykły Holter EKG. Brakuje także zaleceń oceny ryzyka udaru i krwawienia, a więc podstawowych zagadnień koniecznych do rozpoczynania leczenia przeciwkrzepliwego.

Generalnie uczestnicy debaty podkreślali konieczność podejmowania działań uzupełniających niedobory kadrowe oraz budowy kompetencji do prowadzenia opieki koordynowanej.    

 

                                                                                                                                                Tomasz Tomasik

                                                                                                                                                 Prezes KLRwP

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.