d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Komisje

W Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce działają Komisje:

  1. Edukacji i Nauki
  2. Aktów Prawnych
  3. Praktyki i Systemu Ochrony Zdrowia
  4. Relacji Publicznych
  5. Profilaktyki i Implementacji
  6. Młodych Lekarzy Rodzinnych

Komisje Kolegium odpowiedzialne są za przygotowanie propozycji strategii i kierunków rozwoju Kolegium w odpowiednich dziedzinach oraz realizują zadania wynikające z wytycznych programowych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.