klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Lektury

Podręcznik podstawowy

 • Adam Windak, Sławomir Chlabicz i Agnieszka Mastalerz-Migas "Medycyna Rodzinna - Podręcznik dla lekarzy i studentów"; Wydawnictwo Termedia, ISBN: 978-83-7988-999-0, 2015
 • Latkowski B. Lukas W. i inni "Medycyna rodzinna" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
 • Latkowski B. Lukas W. "Medycyna rodzinna - repetytorium" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • Steciwko A. "Medycyna rodzinna- co nowego?" Tom I i II Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2010.

Podręczniki uzupełniające

 • Szczeklik A., Gajewski P. Mały podręcznik „Choroby wewnętrzne”, Medycyna Praktyczna 2010.
 • Woynarowska B. (red.): “Profilaktyka w pediatrii”. PZWL, Warszawa 2008, wyd. II.
 • Tomasik T. i inni: “Elektrokardiografia dla lekarza praktyka”. Vesalius, Kraków 1998.
 • De Walden-Gałuszko K. i inni: „Podstawy opieki paliatywnej“ Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
 • Rybakowa M. I inni: „Medycyna wieku młodzieńczego” Wydawnictwo Medyczne, wyd.I Kraków 2004.
 • Steciwko A., Barański J. „Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną” ELSEVIER Urban&Partner, Wrocław 2012.
 • Bochenek G., Doniec Z. Kryj-Radziszewska E. „Astma oskrzelowa”, PZWL, W-wa 2011.
 • Brzozowski T.Jarosz M. Mach T. „Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego” PZWL W-wa 2010.
 • Panasiuk L. „Ostre zatrucia” PZWL W-wa 2009.
 • Adamczyk A., Buczkowski K., Jagielski D. „ Opieka paliatywna” PZWL W-wa 2009.
 • Windak A., Grodzicki T., Cwynar M., Gąsowski J. „ Nadciśnienie tętnicze” PZWL W-wa 2009.
 • Kostka K., Koziarska-Rozciszewska M. „Choroby wieku podeszłego” PZWL W-wa 2009.
 • Strojek K., Fabian W., Koziarska-Rozciszewska M., Szymczyk I. „Cukrzyca” PZWL W-wa 2008

Czasopisma

 • "Lekarz rodzinny"
 • "Problemy Medycyny Rodzinnej"
 • "Family Medicine & Primary Care Review"
 • "Forum Medycyny Rodzinnej"

Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych

 • Zasady postępowania w cukrzycy
 • Zasady interwencji antynikotynowej
 • Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych
 • Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym
 • Zasady postępowania w astmie u dzieci
 • Zasady postępowania w infekcji Helicobacter Pylori
 • Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego
 • Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym.
 • Wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP)
 • Profilaktyka i leczenie grypy
 • Zasady postępowania w alergicznym nieżycie nosa
 • Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego
 • (Oraz następne, które ukażą się w najbliższym czasie).

Akty prawne

 • Aktualne ustawy oraz rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące zawodu lekarza
 • Rozporządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych