d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / O Kolegium / Organizacje

Organizacje

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca lekarzy rodzinnych jest członkiem Światowej Organizacji Kolegiów i Stowarzyszeń Lekarzy Rodzinnych ( WONCA ).

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ma swoich przedstawicieli we wszystkich międzynarodowych organizacjach sieciowych lekarzy rodzinnych zgrupowanych w WONCA Europe:

EDUKACJA: EURACT - Europejska Akademia Nauczycieli Medycyny Rodzinnej

JAKOŚĆ OPIEKI: EQuiP - Europejskie Stowarzyszenie ds. Poprawy Jakości w Medycynie Rodzinnej

BADANIA NAUKOWE: EGPRN - Europejska Sieć ds. Badań Naukowych w Medycynie Rodzinnej

PREWENCJA I PROMOCJA ZDROWIA: EUROPREV - Europejska Grupa ds. Prewencji i Promocji Zdrowia w Medycynie Rodzinnej i Praktyce Ogólnej

MŁODZI LEKARZE RODZINNI: VdGM - Vasco da Gama Movement Polska

 
EURACT jest organizacją promującą medycynę rodzinną poprzez dbałość o standardy nauczania dyscypliny. Akademia skupia nauczycieli z 36 państw Europy, z których każde posiada swojego przedstawiciela w Radzie tej organizacji. EURACT jest sukcesorem Grupy Leeuvenhorst, która zasłynęła z pierwszej definicji roli lekarza rodzinnego z 1974 roku. EURACT publikuje dokumenty, stanowiska i opracowania dotyczące nauczania medycyny rodzinnej, a także organizuje, kursy, szkolenia i konferencje. Najbardziej znaną aktywnością organizacji w ostatnim czasie są kursy Leonardo EURACT opracowane we współpracy z niedawno zakończonym projektem Leonardo da Vinci, którego promotorem było Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Przedstawicielem Polski w EURACT jest prof. dr hab. n. med Adam Windak

 
EQuiP jest organizacją powołaną w roku 1990. Jego głównym celem jest poprawa jakości opieki świadczonej przez lekarzy rodzinnych na naszym kontynencie. Tworzy platformę współpracy lekarzy z różnych krajów, umożliwia wymianę doświadczeń i realizację wspólnych projektów badawczych oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy jakości.
Polskimi delegatami na EQuiP jest lek. Krzysztof Studziński

 
EGPRN - głównym celem jest promowanie współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych przez lekarzy rodzinnych we wszystkich krajach Europy. Podejmuje aktywności, których efektem jest wiele międzynarodowych projektów badawczych. Opracowuje metody badawcze oraz organizuje szkolenia i kursy, podczas których uczestnicy poznają najnowsze narzędzia badawcze wykorzystywane w przeprowadzaniu badań naukowych.
Przedstawicielem Polski w EGPRN jest prof. dr hab. n. med. Witold Lukas.

 
EUROPREV (Europejska Grupa ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Medycynie Rodzinnej i Praktyce Ogólnej) została powołana w Sztokholmie w lipcu 1996 r. Swoje cele realizuje poprzez przegląd dostępnej literatury naukowej dot. profilaktyki i promocji zdrowia, opracowywanie zaleceń i rekomendacji w tym obszarze oraz ich rozpowszechnianie i wdrażanie do praktyki klinicznej. EUROPREV promuje i organizuje wieloośrodkowe badania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki w Europie.
Przedstawicielami Polski w EUROPREV są prof. dr hab. Adam Windak, dr hab. Tomasz Tomasik, dr hab. prof. nadzw. Maciek Godycki-Ćwirko

 

VdGM - idea utworzenia formalnej grupy młodych lekarzy rodzinnych w Polsce zrodziła się podczas spotkania Vasco da Gama Movement (VdGM) w Paryżu podczas konferencji WONCA Europe w 2007 r. Celem jest promowanie medycyny rodzinnej jako specjalizacji wśród rozpoczynających drogę zawodową lekarzy, poprawa jakości szkolenia specjalizacyjnego, wymiana doświadczeń poprzez organizację wymian międzynarodowych oraz projektów badawczych. Prezydentem VdGM jest dr n.med. Katarzyna Nessler. Przedstawicielem Polski jest lek. Joanna Alksnin