klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / PES z medycyny rodzinnej - ...

PES z medycyny rodzinnej - jesień 2017

2017-10-09
opublikowany w kategorii Bieżące

Egzamin testowy w sesji jesiennej 2017 odbędzie się: w Warszawie ul. Marymoncka 99/103 - 17 października godz. 11.00.

Egzamin będzie trwał 120 minut.

 

Ostateczne terminy są wysyłane przez CEM do zainteresowanych listem poleconym najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.

Lista podręczników rekomendowanych do przygotowania się do egzaminów specjalizacyjnych:

 

Podręczniki podstawowe:

Windak A., Chlabicz S., Mastalerz-Migas A. i inni"Medycyna rodzinna".Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Termedia, Poznań,2015

Latkowski B.,Lukas W., Godycki-Ćwirko M.i inni „Medycyna rodzinna”Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa, 2017

Podręczniki uzupełniające:Woynarowska B. (red.): “Profilaktyka w pediatrii”. PZWL, Warszawa 2008, wyd. II.

Tomasik T. i inni: “Elektrokardiografia dla lekarza praktyka”,Vesalius,Kraków 1998.

De Walden-Gałuszko K. i inni: „Podstawy opieki paliatywnej“ Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

Rybakowa M. I inni: „Medycyna wieku młodzieńczego” Wydawnictwo Medyczne, wyd.I, Kraków 2004.

Steciwko A., Barański J., „Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną” ELSEVIER Urban&Partner, Wrocław 2012

Bochenek G., Doniec Z. , Kryj-Radziszewska E. „Astma oskrzelowa”, PZWL, W-wa 2011

Brzozowski T.Jarosz M., Mach T. „Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego” PZWL W-wa 2010

Panasiuk L. „Ostre zatrucia” PZWL W-wa 2009

Adamczyk A., Buczkowski K., Jagielski D. „ Opieka paliatywna” PZWL W-wa 2009

Windak A., Grodzicki T., Cwynar M., Gąsowski J. „ Nadciśnienie tętnicze”PZWL W-wa 2009

Kostka K., Koziarska-Rościszewska M. „Choroby wieku podeszłego” PZWL W-wa 2009

Strojek K., Fabian W., Koziarska-Rościszewska M., Szymczyk I.„Cukrzyca” PZWL W-wa 2008

 

Czasopisma:

“Lekarz rodzinny”,

“Problemy Medycyny Rodzinnej”,

“Family Medicine & Primary Care Review”,

 

Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce:

Zasady postępowania w cukrzycy

Zasady interwencji antynikotynowej

Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych.

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym.

Zasady postępowania w niewydolności serca.

Zasady postępowania w astmie u dzieci.

Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori.

Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego

Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym.

Wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP).

Profilaktyka i leczenie grypy 2016

Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego

Wytyczne PTL/KLRWP/PTK postępowania w zaburzeniach lipidowych

dla lekarzy rodzinnych 2016

(oraz następne, które będą opublikowane w czasopiśmie Lekarz Rodzinny

i/lub na stronie internetowejwww.klrwp.pl w najbliższym czasie).

 

Akty prawne:

Aktualny Program Szczepień Ochronnych 

lnne ustawy oraz rozporządzenia dotyczące wykonywania zawodu lekarza

 

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.