klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Sprawozdanie z posiedzenia ...

Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu d/s zmian w POZ

2021-08-31
opublikowany w kategorii Bieżące

SPRAWOZDANIE

 

W dniu 25 sierpnia 2021 r. uczestniczyłem zdalnie w posiedzeniu Zespołu do spraw zmian w podsawowej opiece zdrowotnej. Odbyło się hybrydowo, część członków zespołu w gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, inni on-line. Spotkaniu przewodniczyła dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. W pierwszej części uczestniczył Minister Zdrowia.

 

W ramach pierwszego punktu spotkania Pani Anna Kozieł – specjalista ds. zdrowia Banku Światowego – przedstawiła wstępny raport podsumowujący pilotaż POZ oraz wynikające z niego rekomendacje. Z istotnych, moim zdaniem zagadnień, warto zwrócić uwagę na fakt większej liczby świadczeń na pacjenta w pilotażu, więcej zrealizowanych świadczeń szpitalnych (wzrost o 23%), nieco mniej w AOS (spadek o 0,3%). Pacjenci objęci POZ plus (łącznie ponad 61 tys. osób) byli bardziej zadowoleni na początku niż na końcu ocenianego okresu, ale podobna sytuacja miała też miejsce w grupie kontrolnej. Oceniany indeks fragmentaryzacji opieki uległ poprawie. Okazuje się, że opieka na pacjenta kosztowała o ok. 1/3 więcej. Podkreślono istotne ograniczenia w ewaluacji, w tym fakt, że próba badanych pacjentów nie była losowa, a pandemia COVID-19 zaburzyła analizy. Pełny raport oceniający POZ plus będzie przedstawiony do końca listopada br. Na realizację pilotażu zaplanowano 147 mln zł, z czego na koniec 2020 r. wydatkowano kwotę 56 mln zł.

Przedstawiciele NFZ zaprezentowali wyniki monitorowania liczby teleporad w POZ. W kwietniu br. świadczenia udzielone przez telefon stanowiły ok. 40% wszystkich porad. W lipcu odsetek uległ obniżeniu do 15%. W ostatnim miesiącu zdecydowana większość świadczeniodawców (90%) nie przekraczał 25% porad w formie telefonicznej.

 

Przyjęto rekomendacje dotyczącą przedłużenia obowiązywania dotychczasowego Zarządzenia Prezesa NFZ nr 123/202 do końca września 2021 r. oraz rezygnacja z ustalania ilościowego dopuszczalnego udziału teleporad w ogólnej liczbie porad w POZ od października br. Praktyki ze skrajnymi odsetkami tych świadczeń będą monitorowane oraz wprowadzony zostanie system benchmarkingu.

 

W końcowej części spotkania przeprowadzono dyskusję na temat opieki koordynowanej, funkcji koordynatora, wizyty kompleksowej i badań diagnostycznych w ramach budżetu powierzonego w POZ. Zaplanowano dalsze prace dotyczące tych zagadnień.

 

 

Dr hab. med. Tomasz Tomasik, Prof. UJ

Treść w pliku doc

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.