klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Ankieta Windak

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Pandemia COVID-19 postawiła przed podstawową opieką zdrowotną nieznane dotąd wyzwania, zarówno organizacyjne jak i strukturalne. Zadania, którym przyszło sprostać podstawowej opiece zdrowotnej ulegają ciągłym zmianom, są to telekonsultacje, wzmożona współpraca ze specjalistyczną opieką medyczną oraz innymi placówkami POZ w rejonie, a także ograniczona dostępność do zasobów w rozumieniu personelu, infrastruktury oraz środków ochrony osobistej. Te nowe warunki pracy wystawiają na próbę świadczenie wysokiej jakości opieki medycznej we wszystkich jej aspektach: bezpieczeństwa, efektywności, zorientowania na pacjenta, terminowości, wydajności oraz sprawiedliwego doń dostępu.

PRICOV-19 to badanie przeprowadzane w 35 krajach aby ocenić wpływu pandemii COVID-19 na organizację opieki w praktykach POZ, działań podjętych w celu zapewienia dostępu do opieki wszystkim pacjentom i wpływu na różne wymiary jakości opieki. Jest to współpraca między grupą naukowców, w tym rówież z Katedry Medycyny Rodzinnej, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum pod kierownictwem Prof. dr hab. Adam Windaka, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia).

Państwa zgoda na udział w badaniu będzie dla nas ogromną pomocą. Na podstawie wyników poniższego badania możemy wyciągnąć wnioski, które stanowić będą przydatne źródło wiedzy dla decydentów w kwestii jak najlepszego przygotowania lekarzy rodzinnych do opieki nad szczególnymi grupami pacjentami w czasie pandemii.

Z góry bardzo dziękujemy za czas, który poświęcicie Państwo na wypełnienie naszego kwestionariusza. Nie powinno to zająć dłużej niż 20 minut.

LINK DO ANKIETY