klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Konsultant krajowy / Komunikat Konsultanta ...

Zespół Konsultantów w dziedzinie medycyny rodzinnej rekomendował Ministerstwu Zdrowia następujące liczby miejsc specjalizacyjnych. Wśród nich są miejsca tzw. rezydenckie - finansowane ze środków Ministra Zdrowia oraz miejsca specjalizacyjne w trybie poza rezydenckim.

Ostateczne decyzje dotyczące przyznanych miejsc specjalizacyjnych zostaną podjęte i ogłoszone przez Ministra Zdrowia już wkrótce.

Zachęcamy wszystkich młodych lekarzy do rozpoczęcia studiów specjalizacyjnych w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

Województwo

Liczba miejsc rezydenckich

Dolnośląskie

30

Kujawsko-Pomorskie

35

Lubelskie

20

Lubuskie

 17

Łódzkie

10

Małopolskie

59

Mazowieckie

65

Opolskie

10

Podkarpackie

10

Podlaskie

11

Pomorskie

20

Śląskie

15

Świętokrzyskie

16

Warmińsko-Mazurskie

12

Wielkopolskie

50

Zachodniopomorskie

 26

 

 

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne jest realizowane na podstawie skierowania z Urzędu Wojewódzkiego do jednostki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne.

W czasie okresu rezydentury lekarz specjalizujący się realizuje program szkolenia specjalizacyjnego pod kierownictwem lekarza specjalisty medycyny rodzinnej – kierownika specjalizacji. Program specjalizacji określa cel, zakres wiedzy i umiejętności, które lekarz specjalizujący się posiądzie w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

Program szkolenia specjalizacyjnego jest dostępny w zakładce specjalizacja oraz na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl.

Realizację poszczególnych etapów szkolenia dokumentuje się w karcie specjalizacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego. Postępy  szkolenia  dokumentowane w karcie specjalizacji potwierdza kierownik specjalizacji.

W ramach szkolenia specjalizacyjnego może być pomocna lista lektur ogłoszona na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych (CEM): https://www.cem.edu.pl/podreczniki_spec/medycyna_rodzinna_pod.pdf

 

Zakończenie specjalizacji

Zrealizowanie wszystkich elementów szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji potwierdza kierownik specjalizacji w karcie.

Po tym fakcie mogą być składane dokumenty o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do Centrum Egzaminów Medycznych.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny odbywa się dwa razy w ciągu roku: w sesji wiosennej i jesiennej.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego można znaleźć na stronie: https://www.cem.edu.pl/spece/front.php

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny odbywa się dwa razy w roku: w sesji wiosennej i sesji jesiennej. Informacje o terminach w poszczególnych sesjach można znaleźć na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych:  www.cem.edu.pl

Egzamin składa się z dwóch etapów:

1.Egzamin testowy, którego termin jest każdorazowo ogłaszany na stronie internetowej CEM. Tam też można znaleźć szczegółowe informacje o wynikach egzaminu testowego.

2.Egzamin ustny - o terminie i miejscu egzaminów ustnych lekarze są informowani przez CEM pisemnie na 14 dni przed terminem.

Wszystkich lekarzy z pozytywnym wynikiem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego serdecznie witamy w gronie Specjalistów Medycyny Rodzinnej!!

Tym, którym się nie powiodło w tej sesji egzaminacyjnej życzymy wytrwałości, uporu i wiary w swoją wiedzę i umiejętności. Ten się nie myli, kto nic nie robi!

 

Czekamy na Was !!