klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Posiedzenie Parlamentarnego ...

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

2018-04-12
opublikowany w kategorii Bieżące

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia. Spotkanie prowadzili przewodniczący Zespołów posłowie: Anna Czech i Krzysztof Ostrowski. Udział brali posłowie członkowie Zespołów, przedstawiciele MZ, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezes KRDL Elżbieta Puacz, przedstawiciele organizacji Pacjentów.  KLRwP i konsultanta krajowego w zakresie medycyny rodzinnej dr A. Jankowską – Zduńczyk reprezentowali : dr M. Sutkowski i dr T. Sobalski.

Przewodniczący Zespołów wskazywali na konieczność zwiększenia liczby badań dodatkowych głównie w poz. Za ważne kryterium dla oceny właściwej ilości badań przyjmowali procentowy udział kosztów badań w PKB per capita. W Polsce wynosi on ok 4,15% a np. w Czechach 9,72%. Postulowano wydzielenie w stawce kapitacyjnej kwoty lub uruchomienie środków finansowych z poza NFZ na badania dodatkowe. W dyskusji często przywoływano wyniki raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z Izbą Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL). Należy pamiętać, że sami autorzy badania podkreślają, że Praca nad raportem i konsultacje ekspertów ukazały znaczące braki w jakości i dostępności danych statystycznych niezbędnych do prowadzenia analiz efektywności kosztowej. Dane te powinny być rygorystycznie zbierane na poziomie POZ, AOS i szpitali, konsolidowane w wojewódzkich oddziałach NFZ, weryfikowane w centrali funduszu i regularnie publikowane przez Ministerstwo Zdrowia”. Przypomniano raport NIK dot. realizacji profilaktyki w poz.

Przedstawiciele KLRwP i konsultanta krajowego w zakresie medycyny rodzinnej zwracali uwagę m.in. :

  • na konieczność precyzyjnego rozróżniania badań stosowanych na różnych poziomach profilaktyki dla oceny wydatków na badania w poz,
  • wskazywali, że niezbędne jest korzystanie z dostępnych, opartych na badaniach naukowych wytycznych dot. profilaktyki np. USPSTF,
  • skupienie się na działaniach edukacyjnych zmierzających do świadomego i właściwego korzystania przez podopiecznych z dostępnych, bezpłatnych programów profilaktycznych,
  • wskazywali na brak rzetelnych danych o optymalnej ilości badań dodatkowych i niedoskonałości przywoływanego wskaźnika oraz ułomności cytowanych opinii  
  • apelowano o ostrożność i rozwagę przy wprowadzaniu zmian w organizacji poz, ponieważ jak wskazują badania jest to poziom opieki zdrowotnej najlepiej oceniany przez podopiecznych.

T. Sobalski

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.