klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / List otwarty do pacjentów w/s ...

List otwarty do pacjentów w/s postępowania w pandemii

2020-09-27
opublikowany w kategorii Bieżące

 

LIST OTWARTY DO PACJENTÓW

W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W PANDEMII

 

Do podstawowych przesłanek kierujących działaniami każdego lekarza należy m. in.: niesienie pomocy wszystkim potrzebującym i przede wszystkim nieszkodzenie. Te dwie przesłanki wyznaczają również nasze postępowanie w okresie pandemii.

Staramy się zabezpieczyć Państwa-Pacjentów przed ryzykiem niepotrzebnego zakażenia. Z tego powodu preferujemy jako formę pierwszego kontaktu z Wami teleporadę. W trakcie teleporady próbujemy ustalić najlepsze postępowanie. Jeżeli zgłaszane problemy wymagają osobistego spotkania ustalamy  termin wizyty. W ten sposób ograniczamy ryzykowne kontakty wielu chorych przychodzących do poradni i oczekujących w poczekalni. Zarówno w trakcie teleporady, jak i osobistej wizyty, zlecamy niezbędne badania dodatkowe. Taka organizacja pracy umożliwia ciągłe sprawowanie opieki, w tym profilaktycznej nad zdrowymi dziećmi (np. szczepienia, badania bilansowe).  Czujemy się odpowiedzialni za naszych przewlekle chorych podopiecznych. To dla nich chcemy uniknąć także niepotrzebnych zakażeń lekarzy i pielęgniarek pracujących w praktykach POZ.

Wymienione wyżej zasady są podstawowym motywatorem dla wszystkich naszych działań. Informujemy o nich pacjentów, innych lekarzy specjalistów oraz urzędników Ministerstwa Zdrowia.

 

 Delegaci Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia KLRwP
 

Treść listu w pliku doc/pdf

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.